P1020130

Satsingsstipend frå Luster sparebank vart utdelt til Vilde Sletten Moen og  Elise Selland for å ha teke dommarutdanning, 2500,- til kvar.

Gratulerer!