P1020136

På årsmøte for 2014 i Hafslo IL vart Sverre Kjos-Wenjum og Jon Ove Lomheim utnemde som æresmedlemmar i idrettslaget. Dei får utnemninga for lang og stor innsats både som utøvarar og ikkje minst all dugnadsinnsatsen som er lagt ned i laget gjennom mange år.

Gratulere til dei.