Tippar du ?

Har du tenkt på at noko av innsatsen din kan gå til ein organisasjon du vil støtta ?

No kan du sjølv vera med å avgjera kven som skal få ein del av spelemidlane frå Norsk Tipping.  Inntil 5 % av det du spelar for, kan kanaliserast til ein lokal organisasjon.

Dette blir registrert på spelekortet ditt etter ditt eige ønskje.  Det vil ikkje påverka innsatsen eller premien din.  Dette gjeld alle spel i Norsk Tipping bortsett frå Flax og Extra.

GJE HAFSLO IDRETTSLAG DIN GRASROTANDEL
På den måten sikrar du at idrettslaget vinn kvar gong du tippar