Barmarkstrening på tirsdagar framover, første trening den 27.10.2015.  Kl. 18-00-19.30.
For årskull 2005 og eldre. Dei yngste møter i gymsalen, ungdommar/vaksne trenar ute så lenge det er brukbare tilhøve.