Vedlagt følger handlingsplanen for Hafslo Idrettslag vedteken på årsmøtet.

Handlingsplan HIL 2015 – 2018