Lag- og kampoppsettet for Romjulscupen i morgon 30.desember 2014 er no klart, sjå denne lenkja: Lag og kampoppsett Romjulscup Hafslo 2014

Det er heile 57 gutar og jenter i alderen 5 til 12 år som er påmeldt! Vi har fordelt gutane og jentene på til saman 13 lag, og laga er fordelt i tre ulike puljer etter alder. Alle får spele 4 kampar, og det blir 26 kampar totalt. Premieutdeling blir gjennomført så snart alle kampane i kvar pulje er ferdigspelt. Kampane byrjar kl.16, og kvar kamp varer i 8 minuttar. Kampane går fortløpande, og vi reknar med å bli ferdige til kl.20.

Hugs å ta med kr.40 i påmeldingsavgift, som kan betalast ved oppmøte på Samfunnsbygget. Det blir enkelt kiosksal av kaffi og pølser. Gratis saft.

Håpar mange av foreldrene møter opp og heiar på jentene og gutane! Dette blir moro!