Sogn og og Fjordane Skikrins driv klubbutvikling for å utvikle skigruppene i fylket. Første trinn er å gjennomføre eit startmøte. Vi får besøk av skikrinsen v/Yngve Thorsen, og saman skal vi gjennomføre ein klubbutviklingsprosess. Møtet blir i auditoriet. Vi vil også fortelle litt om planer for sesongen og turen vår i januar.

Innbyding