Tirsdag 30. september gjennomførte o-gruppa o-løp i Moane med 30 deltakarar. Den som var raskast i den lengste løypa, Christian Frøyd, var utsyrt med GPS sporing, slik at vi kan fylgje løpet hans gjennom terrenget. Dette ser vi av bildet under.

Sprint Moane 30 GPS sporing Christian Frøyd