Torsdag 28. august kl. 17.30 vert det offisiell opning av 7-ar kunstgrasbane ved Hafslo samfunnshus.

Hafslo IL har den glede å innvitere alle i bygda til opninga.

Program: opning v/leiar, helsingstalar, fotballkamp gutar 12 år mellom Hafslo og Bjørn, gratis grillmat, drikke, kaffi og kaker.

Velkommen skal de vere!

Hafslo IL
-styre-