Alle idrettslag pliktar å innhente politiattest for personar som skal utføre oppgåver som inneberer eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Elektronisk søknad om politiattest finn de her:  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/