Det vert lagsmeisterskap på Heggmyrane tysdag 24. mars. kl. 18:00. Fristil

Påmelding kl. 17:15 – 17:45. Startkontingent kr. 50,-